Visites escolars

Les visites guiades per escoles es diferencien en dos grups segons els nivells.
Cicle Inicial per una banda i per l’altre Cicle Mitjà juntament amb Cicle Superior.

1. VISITA PEL PARC

La primera part de la visita consisteix en una vista dins el parc amb una guia durant 45 minuts aproximadament. El nivell educatiu de les explicacions van en funció del cicle en què es troben els infants. Dins la visita a les escoles és primordial explicar en profunditat la vida i el cicle de les papallones.

2. VEURE VÍDEO

CICLE INICIAL

La segona part de la visita guiada en el cas del Cicle Inicial es compon per l’explicació del cicle vital de la papallona amb un puzle. Una activitat plàstica en la qual creen una espiritrompa la qual succiona d’una flor per tal que entenguin el procés d’alimentació de les papallones. I l’activitat “Toca-toca”, la qual consisteix en la presa de contacte directe amb ales de papallona per tal que coneguin la seva composició i fragilitat experimentant per ells mateixos.

CICLE MITJÀ I SUPERIOR

En el cas del Cicle Mitjà i el Cicle Superior es visualitza un vídeo en el qual s’aprofundeix amb les papallones que dura uns 35 minuts aproximadament i amb l’activitat “Toca-toca”.

Si esteu interessats a fer una reserva per escola,
contacteu amb nosaltres pel formulari o per telèfon!