Galeria dels nostres animals tropicals

Els animals que viuen al nostre parc no podrien subsistir en llibertat, ja que provenen de la cria en captivitat o d’adopcions de particulars que no se’n poden fer càrrec. Nosaltres els oferim la nostra petita selva per tal que puguin viure en un espai recreat en la seva naturalesa pròpia oferint-los una vida estable i tranquil·la adequada a les seves necessitats.

MAMÍFERS

PAPALLONES

AUS

RÈPTILS